مديريت

مقاومت سازمانها در برابر تحرک   

از این به بعد اگر فرصت نمایم می خواهم برخی از مقالات یا گفته های آقای دراکر را بنویسم و برخی از آنها را نیز توضیح داده یا تشریح نمایم یا حتی حاشیه ای بر آنها بزنم . همانطور که می دانیم آقای دراکر پدر مدیریت نوین بود و گفته های او تاثیر بسزایی را در جوامع پیشرفته داشته است . شاید برخی از مطالب نیازی به توضیح هم نداشته باشند ببینیم تا کجا می توانیم این موارد را بنویسیم و اما مطلب امروز :

همه سازمان ها بايد بدانند كه در عمل ، هيچ برنامه يا فعاليتي ، در بلند مدت ، عملكرد ثمر بخش ندارد مگر با تعديل و طراحي مجدد . هر فعاليتي سرانجام روزي منسوخ مي شود . در ميان سازمان هايي كه به اين حقيقت اعتنا نمي كنند بیشتر از همه دولت است . درواقع ناتواني در دست برداشتن از انجام هر كار ، بيماري اصلي دولت هاي امروزي است . وضع بيمارستان ها و دانشگاه ها ، در خلاص شدن از شر گذشته ، اندكي از وضع دولت بهتر است . اهالي كسب و كار به اندازه ي بوروكرات ها به گذشته دلبستگي دارند . آنها هم مثل بوروكراتها واكنش نشان مي دهند . وقتي برنامه يا فرآورده اي ناكام مي شود با دو برابر كردن تلاش سعي در جبران آن ناكامي دارند . اما خوشبختانه نمي توانند تسليم اين خواست شوند ، زيرا تابع قاعده اي هستند ، قاعده و نظم بازار . بنابراين دير يا زود ناچار مي شوند دست از كارهاي ناموفق و بيهوده بردارند . در سازمان هاي ديگر از قبيل دولت ، بيمارستانها ، و ارتش ، مسائل اقتصادي فقط دست و پا را مي بندند ( ولي مانع انجام كار نمي شود ) . همه ي سازمان ها بايد توان تغيير كردن را داشته باشند . ما به مفهوم ها و سنجش ها يي نياز داريم كه به انواع ديگر سازمانها چيزي را بدهند كه معيار قضاوت بازار و سود آوري به كسب و كار مي دهد . آن آزمون ها و معيار ها به كلي از نوعي ديگر است

امروزه اگر شرایط تغییر و شرایط بازار را نتوانیم پذیریم قادر به رقابت در بازار جهانی نیز نخواهیم بود و شاید حتی در بازار داخلی نیز با مشکل مواجه شویم .

/ 0 نظر / 12 بازدید