انسان طراح    تام پیترز می گوید : به گمان من همه انسانها طراح هستند ؛ طراح چگونگی گذران روزهای تعطیل آخر هفته و کار و زندگی . ولی اغلب نمی دانیم که طراحی می تواند همه آنچه را اکنون انجام می دهیم - دگرگون سازد .... در گذشته - شرکتها ساختار سازمانی داشتند و کافی بود که شما خود را در ان جا دهی . امروز باید خودت کارت را طراحی کنی - رهیافت سراسری دیگر وجود ندارد . دنیا در ارتباط با مشاغل به این نقطه رسیده است دیگر هیچ کس نمی تواند تضمین شغلی به کسی بدهد . حتی دولتها نیز باید آنقدر کوچک شوند که هزینه های جاری آنها پایین باشد در غیر این صورت هیچ کس از پس هزینه های دولتی برنمی آید اکثر کارها پروژه ای است و حتی ژاپنی های معتقد به کار تا پایان عمر نیز از این شعار دست برداشته اند . بنابراین خودمان در مقام طراحی برامده و باید کاری انجام دهیم . و به ایجاد شغل بپردازیم . به نخبه ها امکان این کار را همه جا می دهند و این نخبه ها و کار آفرینان هستند که سرمایه های اصلی کشورها می باشند چون تولید ارزش افزوده با اینهاست . همه می توانیم در مقام نخبه ها قرار گیریم کافی است اراده نماییم .

لینک

/ 0 نظر / 3 بازدید