برنامه ریزی

اين نوشتار، خلاصه شده‌ي كتابي تحت عنوان «قورباغه را قورت بده» اثر «برايان تربي» با ترجمه اشرف رحماني و كوروش طاري است.

عصر حاضر براي زندگي كردن دوران فوق‌العاده‌اي است. در هيچ زماني تا اين حد امكانات و فرصت‌هاي گوناگون براي دستيابي به بيشترين اهداف وجود نداشته است.

در واقع، كارهاي خوب و جالب براي انجام دادن به قدري وجود دارد كه شايد بتوان گفت توانايي تصميم‌گيري و انتخاب از ميان آنها عامل تعيين كننده‌ي موفقيت ما در زندگي است. در زير مهم‌ترين مراحل رسيدن به اهداف مورد اشاره قرار مي‌گيرد:

اهداف خود را مشخص كنيد

دقيقاً تصميم بگيريد كه چه مي‌خواهيد. روشن بودن در اين خصوص يك شرط اساسي است. پيش از شروع كار، هدف‌ها و تصميم‌هايتان را بنويسيد. 

براي هر روز از قبل برنامه‌ريزي كنيد

برنامه‌هايتان را روي كاغذ بياوريد. به ازاي هر دقيقه‌اي كه صرف برنامه‌ريزي مي‌كنيد، به هنگام اجراي آن پنج تا شش دقيقه در وقت خود صرفه‌جويي خواهيد كرد.

قانون 20/80 را در همه‌ي امور به كار بگيريد

80 درصد از دستاوردهاي‌تان نتيجه‌ي 20 درصد از فعاليت شماست. همواره تلاش خود را روي اين 20 درصد متمركز كنيد.

پيامد كارها را در نظر داشته باشيد

مهم‌ترين و ضروري‌ترين كارها مواردي هستند كه مي‌توانند بيشترين تاثير را ـ چه مثبت و چه منفي ـ روي كار و زندگي شما بگذارند. به جاي تمركز روي ساير كارها، تمام توجهتان را معطوف به اين كارها كنيد.

روش الف ب پ ت ث را مدام به كار گيريد

قبل از شروع، ليستي از كارهايتان تهيه كنيد و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولويت‌بندي كنيد تا مطمئن شويد كه هميشه در حال انجام دادن مهم‌ترين كارهايتان هستيد.

روي اهداف اصلي تمركز كنيد

نتايجي را كه بايد قطعاً از كارتان به دست آوريد تا بتوانيد بگوييد كه به خوبي از عهده‌ي كار برآمده‌ايد مشخص كنيد و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشيد.

به قانون ضرورت عمل كنيد

براي انجام دادن همه‌ي كارها وقت كافي وجود ندارد اما براي انجام دادن مهم‌ترين كارها هميشه وقت كافي هست.

پيش از شروع، مقدمات كار را كاملاً فراهم كنيد

آمادگي تمام و كمال قبل از شروع كار مانع عملكرد ضعيف مي‌شود.

هميشه يك شاگرد باقي بمانيد

هر چه در ارتباط با كارهاي فردي و مهمتان دانش و مهارت بيشتري به دست آوريد، مي‌توانيد سريع‌تر آنها را شروع كنيد و زودتر به اتمام برسانيد.

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت كنيد

دقيقاً مشخص كنيد چه كاري است كه در حال حاضر خيلي خوب انجام مي‌دهيد يا در آينده مي‌توانيد خيلي خوب انجام دهيد. سپس تمام توان خود را در انجام دادن آن به كار گيريد.

محدوديت‌هاي اصلي خود را مشخص كنيد

محدوديت‌ها و يا عوامل بازدارنده‌ي درون و بيرون خود را مشخص كنيد، سپس تمركزتان را به از بين بردن اين محدوديت‌ها معطوف كنيد.

هر بار يك مرحله جلو برويد

اگر كارها را مرحله به مرحله انجام دهيد، مي‌توانيد بزرگترين و پيچيده‌ترين كارها را به انجام برسانيد.

خود را تحت فشار بگذاريد

تصور كنيد كه يك ماه ديگر بايد شهر را ترك كنيد. طوري كار كنيد كه گويا مجبور هستيد قبل از ترك شهر تمام كارهاي اصلي‌تان را به اتمام برسانيد.

قدرت‌هاي فردي خود را به حداكثر برسانيد

اوقاتي از روز را كه از نظر ذهني و جسمي كارآيي بيشتري داريد مشخص كنيد و ضروري‌ترين كارهايتان را دراين اوقات انجام دهيد. به اندازه‌ي كافي استراحت كنيد تا بتوانيد بيشترين بازدهي را داشته باشيد.

خودتان را به فعاليت ترغيب كنيد

خودتان مشوق خودتان باشيد. در هر شرايط يا موقعيتي به دنبال كسب نتايج خوب باشيد. به جاي تمركز به مشكلات به دنبال راه حل بگرديد. همواره فردي خوش‌بين و سازنده باشيد.

روش تنبلي سازنده را تمرين كنيد

هيچ كس قادر به انجام دادن تمام كارها نيست. بنابراين، بايد ياد بگيرد كه از روي عمد در انجام دادن برخي از كارهايي كه از ارزش و اهميت كمتري برخوردار هستند تنبلي كنيد. با اين كار خواهيد توانست وقت كافي براي معدود كارهايي كه واقعاً مهم هستند ايجاد كنيد.

اول سخت‌ترين كار را انجام دهيد

روزتان را با سخت‌ترين كار آغاز كنيد؛ كاري كه مي‌تواند بزرگترين تاثير را بر خودتان و حرفه‌تان بگذارد و تا وقتي كه آن را تمام نكرده‌ايد دست از كار نكشيد.

كار را به قطعات كوچك‌تري تقسيم كنيد

كارهاي بزرگ و پيچيده را به قطعات كوچك‌تر تقسيم كنيد و سپس هر بار يك قسمت از كار را شروع كنيد و به اتمام برسانيد.

وقت بيشتري ايجاد كنيد

برنامه‌ي روزانه‌ي خود را طوري تنظيم كنيد كه به صورت طولاني مدت هر روز وقت كافي براي تمركز كامل روي كارهاي اصلي و مهم داشته باشيد.

سرعت انجام دادن كار را افزايش دهيد

عادت كنيد كه كارهاي اصلي خود را سريع‌تر انجام دهيد. به عنوان فردي كه كارها را سريع و دقيق انجام مي‌دهد مشهور شويد.

/ 0 نظر / 10 بازدید