بـاورهاي زنـگ زده

 

     آيا مي‌دانيد كه شركت تويوتا در ژاپن حق استفاده از 3 كلمه غيرممكن، بهترين و هرگز را براي مديران و كاركنان خود ممنوع كرده است؟ و به جاي آنها از واژه‌هاي من نمي‌توانم، بهتر و شايد وقتي ديگر استفاده مي‌شود.

     در فرهنگ ما نيز كم نيستند ضرب‌المثل‌هايي كه بايد همچون علف هرز از باغچه فرهنگمان وجين شوند، به‌يادداشته باشيم زحمت كاشتن يك گل سرخ كمتر از زحمت برداشتن علف هرز نيست، اگر گلي نكاريم و علف هرز را از بين نبريم باغچه فرهنگ ما پويا، باطروات و معطر نخواهد شد.

     فرهنگي پويا خواهد بود كه همواره خانه تكاني داشته باشد يعني اينكه انديشه‌هاي منجمد و باورهاي زنگ زده را از خود بيرون كند و باورهاي درست و انديشه‌هاي جديد را جايگزين نمايد.

 

نمونه ضرب‌المثل‌هايي كه بايد مثل علف هرز بيرون كشيده و دور ريخته شود عبارتند از:

 

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

با يك گل بهار نمي شود

يك دست صدا ندارد

چو فردا شود فكر فردا كنيم

هر آنكس كه دندان دهد، نان دهد

ترك عادت موجب مرض است

هر كسي را بهر كاري ساختند

/ 0 نظر / 13 بازدید