زبان رفتار

چگونه در گفتگوها موفق شويم؟

(BODY language)

 

توانايي در برقراري ارتباط يكي از مهمترين عوامل موفقيتهاي

 

فردي و اجتماعي است.در اين ميان آگاهي از زبان بدن كه همان

 

اشارات بدني است

 

مي تواند امتياز بسيار مهمي در برقراري يك ارتباط موفق

 

باشد.فرق نمي كند كه شما در يك جلسه دوستانه گفتگو مي

 

كنيد يا در يك جلسه رسمي

 

با رئيس و همكاران خود مشغول مذاكره هستيد يا براي عده اي

 

سخنراني مي كنيد،شناخت زبان رفتار در موفقيت شما تاثير

 

بسزائي دارد.

 

مهمترين و رايج ترين اشارات فيزيكي:

 

-باز كردن دكمه هاي كت:افرادي كه با شما بي ريا و صميمي

 

هستند غالبا دكمه هاي كت خود را باز كرده و حتي آن را از تن در

 

مي آورند.اما در يك جلسه رسمي يا تشريفاتي اينطور نيست.در

 

اين شرايط افراد زماني كت خود را از تن در مي آورند كه امكان

 

دسترسي به توافق وجود داشته باشد.به عبارت ديگر هر قدر كه هواي اتاق گرم

 

باشد اگر امكان دسترسي به توافق وجود نداشته باشد،به اين

 

معني است كه فرد با طرفين مذاكره احساس راحتي نكرده و

 

احساس امنيت و توافق نمي كنند و در نتيجه اين طرز فكر در

 

ظاهر آنها نمايان مي شود كه بارزترين علامت آن در نياوردن

 

كت يا هر روپوش ديگري است.

 

 -انداختن پا روي پا:در هنگام مذاكرات هر گاه يكي از طرفين يا هر

 

دوي آنهاپاهاي خود را روي هم مي اندازند نشانه اين است كه

 

وارد مرحله جديدي از مذاكره مي شويد،مرحله اي كه امكان

 

تفاهم كمرنگ مي شود.اگر انداختن پا روي پاي ديگر با گذاشتن

 

دستها در زير بغل به صورت ضربدر همراه باشد اوضاع وخيم تر

 

است و بايد يك فكر جديد براي تغيير وضعيت انجام دهيد تا طرف

 

مقابل از حالت تدافعي خرج شود.

 

-كشيدن دست به چانه:اين علامتي از زبان رفتار است كه در

 

هنگام تصميم گيري به كار مي رود.كشيدن دست به چانه معمولا

 

با حالتي از چهره همراه است كه در آن چشم ها كمي جمع مي

 

شود.افرادي ديگر ممكن است در اين حالت لب بالائي را لمس

 

كنندو آن را بكشند و بعضي از مردها با سبيل يا ريش خود بازي

 

كنند كه همه دليل بر تعمق و ارزيابي است.در بازي شطرنج نيز

 

فردي كه قرار است  حركت بعدي را انجام دهد در بسياري از

 

مواقع چنين اشاره اي را از خود نشان مي دهد كه پس از

 

تصميم گيري متوقف مي شود.

 

- برداشتن عينك:برداشتن آهسته عينك جهت تميز كردن آن در

 

شرايطي كه نياز به تميز كردن آن نيست،اشاره اي تعويقي

 

است. اين عمل در طي يك مذاكره ممكن است چندين بار انجام

 

شود. در چنين حالتي شخص مي خواهد با طفره رفتن از پاسخ

 

يك سوال يا ايجاد تاخير در پاسخ مطالبي را در ذهن خود مرور

 

نمايد.در هر حال اين افراد مي خواهند زماني را براي پرسش و

 

پاسخ خود در اختيار بگيرند.اشاره مشابه ديگر مي تواند برداشتن

 

عينك و قرار دادن لبه دسته عينك در كنار دهان است.

 

 

- دست زدن به بيني:اين علامت رفتاري و يا ماليدن بيني با

 

انگشت اشاره نشانه شك و ترديد  در مورد مطالب گفته شده در

 

يك گفتگو و يا مذاكره مي باشد،به ويژه اگر اين اشاره همراه با

 

متمايل شدن شخص به انتهاي

/ 0 نظر / 3 بازدید