مديريت

ترک کهنه ها   

باید بتوانیم از گذشته هم درس بگیریم و هم دل بکنیم بسیاری از صنایع ما در دیروز بسر می برند و تولیداتشان نیز بدرد گذشتگان و حتی درگذشتگان می خورد و اما دراکر چه می گوید :

مديران كارآمد مي دانند كه بايد خيلي از كار ها را به طور  ثمر بخش انجام دهند . به همين خاطر كار و تلاش خود را متمركز مي كنند . اولين قاعدهمتمركز كردن تلاش هاي مديران خلاص شدن از شر گذشته اي است كه ديگر بارور نيست . منابع درجه يك ، به خصوص منابع كمياب انساني را ، بي درنگ بسيج كرده و در راه فرصت هاي آينده به كار مي گيرند . اگر رهبران نتوانند از شر گذشته خلاص شوند و آن را كنار بگذارند ، قادر به ساختن آينده  نخواهند بود . سازمانها اگر نتوانند به طور نظام يافته و آگاهانه دست از كارهاي گذشته بردارند ، در چنگال حوادث گرفتار مي شوند . بهترين منابع خود را در كارهايي هدر مي دهند كه هرگز نمي بايست درگير آن ها شوند و اگر درگير هستند نبايد بيش از اين ادامه دهند 

 

 بسیاری از دانشگاه ها و دبیرستانهایمان برای دیروز آموزش می دهند راه فردا دشوار نیست کافی است که از دانش رمز گذاری شده بهره بگیریم

/ 0 نظر / 8 بازدید