تغيير نگرش

امروز كي هستم؟ پي آمد گزينش ديروز است.

فردا چه كسي خواهم بود؟ به گزينش امروزم بستگي دارد.

تغيير كردن يعني انتخاب و ميل به تغيير

نگرش، هميشگي، ثابت و همواره پايدار نيست اگر نگرش‌هاي شما خوب نيستند مي‌توانيد آن را عوض كنيد (اگر چه كاري دشوار است) به شرطي كه از صميم قلب خواستار تحول باشيد.

فرآيند تغيير نگرش :

      -   شناخت وضع كنوني

-         ايمان داشته باشيد كه مي‌توانيد

-         براي خود منشور هدف بنويسيد : مخصوص، مكتوب، امضاء‌دار، داشتن مهلت زماني، در جلو ديد باشد.

-         مشتاق تغيير باشيد : هيچ گزينشي بيشتر از شوق به تغيير سبب موفقيت در تغيير نگرش نمي‌شود.

-         امروز را دريابيد پشيماني ديروز و ترس از پيشامدهاي احتمالي فردا را رها كنيد فقط يك روز را دريابيد نه ديروز نه فردا بلكه فقط امروز

-     الگوهاي فكري خود را تغيير دهيد آنچه باعث موفقيت شما تا كنون شده تضميني براي موفقيت شما درآينده نيست سطح فكري خود را توسعه دهيد.

-         عادت‌هاي نيك را در خود پرورش دهيد نگرش چيزي جز نوعي عادت فكري نيست عادات غزيزي نیستندبلكه اكتسابي هستند.

-     همواره در فكر حفظ نگرش درست باشید خواستن توانستن است. نگرش‌هاي انسان ميل  به بازگشت دارند مگر انكه مراقبت كنيد مثل كشي است كه كشيده شده است رها كنيد به حال اولش باز مي گردد.

-         انسان موفق كسي است كه شكست مي‌خورد اما خود را شكست خورده نمي‌داند.

-         موفقيت چيست؟ خيلي‌ها موفقيت را " مثل ديگران شدن " و " از قالب خود بيرون آمدن " مي‌دانند.

     اين نگرش درست نيست و راه به جايي نمي‌برد. اگر انسان تلاش كند شبيه ديگران شود در زندگاني موفق نمي‌شود بلكه به بدل غيرواقعي تبديل مي‌شودُكلاغي خو است راه رفتن كبك بياموزد راه رفتن خودش را فراموش كرد سعي كنيم خودمان باشيم استعدادهاي خود را شناسايي كنيم هيمنگونه كه هستيم موفق شويم نه مثل ديگران شويم.

/ 0 نظر / 3 بازدید