یکی از نکات مورد توجه و مهم در ارائه یک مطلب در جلسه ای برای دیگران شناسایی مخاطبان می باشد . اینکه سطح علمی و فرهنگی و حتی شخصیتی آنها در چه حد باشد نوع برقراری ارتباط را مشخص می کند . شما نمی توانید یک بحث مدیریتی مثلا راجع به تفویض اختیار را برای مدیران و کارگران به یک زبان و لحن و فرهنگ کلامی بیان کنید . یا وقتی مثلا در مورد انضباط در محیط کار سخن می گویید کلماتی که برای مدیران بکار می بریدکه می خواهند مجری و ناظر اینکار باشند با کارگران در یک کارخانه که خود موضوع بحث هستند مسلما فرق می کند . اگر شما نوار سخنرانی که یک مدیر عامل برای مدیران زیر مجموعه اش انجام داده است را برای کارکنان پخش کنید مسلما سوء تفاهمات زیادی بوجود می آید . مثلا مدیر عامل می گوید: باید در بخش تولید دقت بیشتری داشته باشیم . کارگران اکثرا در محل کار خود نیستند و سرپرستان در مقابل اینکار سستی می کنند و....
حالا این جملات دست نخورده (هیچ تغییری در محتوا داده نشود) بیفتد دست افرادی که موضوع بحث هستند و لعاب عوام زدگی و عوامفریبی هم به آن آغشته شود .ببینید چه در می آید : ما داریم کار می کنیم و زحمت می کشیم آقا آن بالا نشسته است و به ما می گوید بیکاره. به ما می گوید دزد . به ما می گویند که دم سرپرستان را می بینیم و کار نمی کنیم و....
مسلما اگر مدیر عامل می خواست این موضوع را مستقیم با کارگران مطرح کند با لحن و ادبیات دیگری بیان می کرد ضمن اینکه با گرفتن بازخورد از حالت کارگران جملات را بهتر و متناسبتر بیان می کرد . انگیزه مدیر عامل هم از کل این گفتگو بالا بردن بهره وری و سود آور تر کردن شرکت بوده است و اصلا انگیزه منفی نداشته است .
داستان آن فردی که بر روی تابلو نوشت (مار) و آن دیگری که سواد نوشتن نداشت و عکس مار را کشید  را حتما شنیده اید .آنکه قصد خراب کردن فرد با سواد نویسنده را داشت فریاد بر آورد :ای مردم شما بگویید این خطوط که این آقا کشیده مار است یا اینهایی که من کشیده ام و جواب معلوم بود .فر آیند ارتباط با افراد مختلف یکی از مهمترین عوامل خطای انسانی در محیط کار است .

به آشفتگی میدان دهید ! نتیجه گیری پیامد آزمایش است . تنها پا نهادن به بیرون از سرمستی های گذشته  بینشهای تازه می آفریند           گرو اندرو

در هزاره سوم بیسواد کسی نیست که نمی تواند بخواند و بنویسد بلکه کسی استکه نمی تواند بیاموزد و آموخته های کهنه خود را دور بریزد و از نو یاد بگیرد                                                          الوین تافلر


بزرگ فکر کن کوچک عمل کن همین حالا شروع کن         امام علی (ع)

مدیریت ممکن است در برجهای موسسات مدیریت تدریس شود اما روی کف های خاکی مغازه ها و کارخانجات آموخته می شود                 ر.س.شوکلا

/ 0 نظر / 3 بازدید