# پرشین_بلاگ

دریا

دریا باش تا اگر سنگی بر تو پرتاب کردند متلاطم نشوی /                                             بلکه سنگ غرق شود.
/ 0 نظر / 2 بازدید
«هرگز اميدارتقا را از زيردستان نگيريد، زيرا به طور يقين، انگيزه آنها براي تلاش از بينمي‌رود»
/ 0 نظر / 2 بازدید